A la carta

Existeix la possibilitat d’adaptar el vestuari de Sübitus In Via a altres temàtiques, ampliant així el ventall d’esdeveniments on poder participar. Entre d’altres, Sübitus disposa de vestuari romà, pirata, renaixentista, i un llarg etcètera.

Amb un marge de temps suficient, també hi ha l’opció d’adaptar una part del repertori, arranjant i interpretant peces concretes, si l’esdeveniment ho requereix.

Vestuari romà